بیلیارد

سالن بیلیارد هتل به صورت 24 ساعته جهت سرگرمی شما عزیزان دایر می باشد.