کافی شاپ

مذاکرات حرفه ای و گفتگوهای کاری با بهره گیری از خدمات اینترنتی کافی شاپ واقع در لابی هتل، فضایی متفاوت را برای میهمانان فراهم می کند.